de Vijfsprong – Vorden

De Vijfsprong is een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf dat samenwerkt met zorgstichting Urtica.
Het landbouwbedrijf kent vier onderdelen: veehouderij, zuivelverwerking, akkerbouw en tuinbouw. Deze diversiteit bied een ruime keus aan werkplekken voor de, net zo diverse, bewoners van de boerderij.

Vee

Boerderij De Vijfsprong werkt volgens de Biologisch-dynamische landbouwmethode. Uitgangspunt hierin is de samenhang tussen plant, dier, bodem en kosmos in een zo goed mogelijke harmonie. Essentieel hierbij is de kringloop op het bedrijf. De gewassen worden verbouwd in een ruime vruchtwisseling. De koeien eten van eigen landbouwgronden en de mest wordt weer terug op het land gebracht. Deze mest is veelal eerst op composthopen opgezet en met de biologisch dynamische kruiden preparaten verrijkt.
Ook belangrijk binnen het gedachtegoed van de antroposofie is om een bezielde omgeving te creëren waarin een ieder bewust wordt van zijn of haar levenstaak en deze kan doorleven.

https://www.urticadevijfsprong.nl/